Kunsthøgskolen i Oslo avdeling Design

Kunsthøgskolen i Oslo avdeling Design

Hjemmeside : www.khio.no/norsk/
Hovedkontor : Oslo
Størrelse : 200 Ansatte
Stiftet : 2010
Kategori : Design


Fra Seilduksfabrikk til Kunsthøgskole

Sommeren 2010 ble Kunsthøgskolens fakulteter samlokalisert i nye lokaler på gamle Seilduksfabrikken. I Fossveien 24 på Grünerløkka har kommende kunstnere og designere de beste forutsetninger for å kunne være i forkant av det som skjer på deres områder.

Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøgskole med over 500 studenter, 200 ansatte og 900 time- og gjestelærere. Vårt mål er å utdanne kritisk reflekterende og eksperimenterende kunstnere og designere på høyt internasjonalt nivå. Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr treårig bachelorstudium, toårig masterstudium og årsstudium, og har stipendiater i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.
 

Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøgskole med over 500 studenter, 200 ansatte og 900 time- og gjestelærere. Vårt mål er å utdanne kritisk reflekterende og eksperimenterende kunstnere og designere på høyt internasjonalt nivå.

Firmaet på sosiale medier

Facebook Twitter